פרויקטים - משרד התרבות והספורט

משרד התרבות והספורט


Project Description
  • המחלקה לספריות שבמינהל התרבות מפקחת על הפעילות התקינה של הספריות הציבוריות בארץ.
  • בסה"כ מפוקחות כ- 870 אתרי ספריות בכל רחבי הארץ, המאוגדות בכ- 220 רשתות של ספריות ציבוריות.
  • בנוסף לכך מנחה המחלקה לספריות את מנהלי הספריות ואת הממונים על הספריות ברשויות המקומיות, לגבי שיטות ואמצעים להפעלה תקינה ואיכותית של הספריות.
  • חברת ריבה יחזקאל ושות' מבצעת את פעילות הבקרה וההנחיה עבור המשרד. הבקרה מבוצעת באמצעות צוותי בקרה ניידים הכוללים עובדים אקדמאים (מנהלי ספריות).
  • בקרה ומשוב ברמת הספרייה וברמת רשת של ספריות והנחיה והדרכה של קבוצות מנהלי ספריות.