פרויקטים - משרד המדע והטכנולוגיה – מינהלת השירות האזרחי לאומי

משרד המדע והטכנולוגיה – מינהלת השירות האזרחי לאומי


Project Description
  • חברת ריבה יחזקאל ושות' מבצעת את תהליך הבקרה במנהלת השרות האזרחי- לאומי.
  • החברה פועלת כזרוע ביצועית של מנהלת השירות האזרחי-לאומי במשרד המדע והטכנולוגיה.
  • הבקרה מבוצעת בפריסה ארצית באמצעות בקרים ניידים במחוזות- צפון, דרום, מרכז, ירושלים, שרון, מגזר חרדי, מגזר ערבי.
  • הבקרה כוללת בקרה תהליכית, כמותית ותוכנית באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.
  • הבקרה בודקת את מקום השרות ואת אופי הפעלת מתנדבי השרות הלאומי במקום.
  • הבקרה בודקת את מתן הזכויות למתנדב על פי התקנות, את מילוי חובותיהם על פי התקנות, את שביעות הרצון ההדדית של הגוף המפעיל והמתנדבים, הכשרה וליווי שוטף.