תחומי פעילות

 ארגון ושיטות

  •  תכנון, ניתוח ובחינת תקני כח אדם.
  • בקרה ותכנון אחר תקציבים והוצאות בפועל.
  • תכנון פונקציונאלי של מערכי תעשייה.
  • פיתוח מנהלים ועובדים באמצעות סל הדרכות.
  • פיתוח ויישום של תוכניות לתגמול ותמרוץ עובדים כולל שיטות שכר עידוד מתקדמות.

פרוייקטים:

  • אמישראגז
  • שכר עידוד
  • משרד הבינוי והשיכון