פרויקטים - משרד הפנים

משרד הפנים


Project Description
  • בקרה על יחידות שרותי חירום ותפקידים מיוחדים, קציני מחוז, מרשם תושבים, רישוי ופיקוח על עסקים, פיקוח על רשויות מקומיות במגוון תחומים, פיקוח על חופים, פיקוח על מפעלים ביטחוניים, פיקוח על התכנון והבנייה ויחידות אחרות בפריסה ארצית.
  • הגופים המבוקרים כוללים מתכננים, מפקחים, וגופים הקשורים בהסכמים עם הממשלה.