פרויקטים - משרד התשתיות

משרד התשתיות


Project Description
  • בקרה על היחידות העוסקות בלקיחת דגימות דלק בתחנות מתקנים ומסופים, בדיקות בטיחות דלק, דגימות גפ"מ, ביקורות בטיחות ביתיות ובמתקנים, בדיקת מכליות כביש, בדיקות גיאולוגיות, מפעלים חיוניים, מעקב זכויות וקידוחי נפט, הפעלת גנראטורים ומתקני חשמל.
  • הגופים המבוקרים כוללים פרויקטורים ומוסדות מחקר, גופים העוסקים בחיפושי נפט, מפעלים וחברות, מתקני דלק וגז, וגופים אחרים הקשורים בהסכמים עם הממשלה.