פרויקטים - משרד הקליטה

משרד הקליטה


Project Description
  • תכנית היזמות מופעלת על ידי מספר גופים ממלכתיים: משרד הקליטה, מרכזי טיפוח יזמות, בנקים ועוד.
  • התוכנית נועדה לסייע בקליטה של עולים חדשים, השתלבות מבחינה כלכלית ובעידוד היזמות העסקית.
  • החברה ניהלה עבור משרד הקליטה מערכת בקרה ופיקוח על התכנית ליזמות עולים במשרד הקליטה בהתאם לחוזר מנכ”ל ונהלים אחרים.