פרויקטים - קבוצת ממן

קבוצת ממן


Project Description
  • ריבה יחזקאל ושות’ הפעילה בקרים במתקני קבוצת ממן – מסוף מטענים ושירותים לוגיסטיים.
  • ממן קשורה עם הממשלה בהסכמים וכפופה לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קבלני שינוע וניטול, קבלני פריקת וניקיון מטוסים, מפיצים ואחרים).
  • הבקרה בוצעה בכפוף לנהלי עבודה, מפרטי הדרישות ותקני ISO.
  • הבקרה בוצעה בפריסה ארצית.
  • החברה הפעילה במתקני הקבוצה השונים בקרים מטעמה אשר ביצעו פעולות בקרה ופיקוח שונות על עובדי הקבוצה והקבלנים שעבדו בשירותיה – מחסנים, מפיצים, שרותי מעוקלים ומכירות, קבלני שינוע וניטול, קבלני פריקת וניקיון מטוסים, מזהי מטענים, רמפות שחרורים.
  • בראש מטרות פעילות הבקרה עמדו גיבוש מסקנות אופרטיביות בעקבות איתור החריגים וזיהוי המגמות אשר עלו מסיכום הדו”חות.