פרויקטים - משרד הביטחון

משרד הביטחון


Project Description
  • הפעלת מנהלת בקרה ופיקוח על עבודות היסעים והובלות שכורות בצה"ל ובמערכת הביטחון. הבקרה מבוצעת על השימוש בכלים שכורים ע"י מערכת הביטחון מהשוק הפרטי.
  • מטרת הבקרה הנה להבטיח עמידה בתנאי השכירה כפי שהוסכמו בחוזים בין מערכת הביטחון למפעילים הפרטיים וכן ייעול מערך השכירה וניתובו ביעילות בין היחידות השונות.