פרויקטים - אמישראגז

אמישראגז


Project Description
  • החברה מבצעת בקרה על קבלנים, ספקים, מתקינים, טכנאים עובדי אמישראגז וטכנאים קבלנים, מפקחים, מחלקים של אמישרגז ומחלקים קבלניים חיצוניים, מחסנים ואחרים הפרוסים בכל הארץ.
  • אמישראגז כפופה לתקנות והוראות מינהל הגז במשרד התשתיות ולהוראות ותקנות של מכון התקנים, והיא קשורה בהסכמים עם משטרת ישראל צה"ל ומשרדי ממשלה.
  • הבקרה כוללת בחינת ביצוע בשטח למול מפרטים טכניים תכנוניים, איכות הביצוע ועמידה בדרישות בטיחותיות, בכפוף לתקנות והוראות מינהל הגז במשרד התשתיות ולהוראות ותקנות של מכון התקנים