פרויקטים - משרד החינוך

משרד החינוך


Project Description
  • החברה מבצעת מגוון בקרות (בקרת שעות לימוד, שעות הוראה, ספרי לימוד מאושרים, תשלומים ועוד), בבתי הספר היסודיים.
  • בקרת גני ילדים.
  • בקרת צהרונים.
  • בקרה בקייטנות.
  • בקרה בחוגים.