פרויקטים - משרד התחבורה

משרד התחבורה


Project Description
  • החברה מבצעת בקרה תפעולית על מפעילי תחבורה ציבורית, עבור משרד התחבורה.
  • הבקרה בוחנת את עמידת המפעילים בתנאי ההסכמים ורישיונות הקו, ובודקת את רמת השירות לנוסע.
  • הבקרה מאתרת ומדווחת על חריגות במטרה להביא לשיפור ברמת השירות לנוסעים בתחבורה הציבורית.
  • הבקרה מבוצעת באמצעות ביקורות פתע וביקורות מתואמות מראש עם מנהלי ונציגי המפעילים וכוללת הפעלת צוותים הכוללים בקרים גלויים וסמויים בתחנות מוצא ובנסיעות לאורך המסלול, בקרת תשתיות במשרדים, חניונים ומוסכים של המפעיל, בקרת המידע לציבור וההתאמה לרישיונות הקו ובקרות מיוחדות על פי הצורך.
  • הבקרה מבוצעת בפריסה ארצית בכ- 70 אשכולות, המופעלים ע"י 17 מפעילי תחבורה שונים. מפעילי התחבורה הציבורית פועלים בכפוף לרישיונות ההפעלה, הוראות החוק ותנאי הסכם עם משרד התחבורה.
  • משרד התחבורה הצליח באמצעות הבקרה שאנו מבצעים לשפר באופן מהותי את רמת השירות שמספקים מפעילי התחבורה הציבורית בכל מגוון התבחינים.
  • ריבה יחזקאל ושות' קיבלה את פרס המי"ל למצוינות בשירות לשנת 2008 עבור פעילותה בפרויקט (מקום שלישי).