פרויקטים - שכר עידוד

שכר עידוד


Project Description
  • לחברה ניסיון רב בבנייה, עדכון ותחזוקת שיטות שכר עידוד עבור משרדי ממשלה, כמו גם גופים ציבוריים ותעשיתיים אחרים.
  • בבניית שיטת שכר עידוד ריבה יחזקאל ושות' משלבים יישום של העקרונות המקובלים בשירות הממשלתי, יחד עם התאמה למטרות והצרכים הייחודיים של הארגון.
  • בין משרדי הממשלה ויחידות הסמך ניתן למנות את משרד הבריאות, שירות התעסוקה, משרד הבינוי והשיכון, משרד הפנים, משרד התשתיות, משרד התחבורה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד המשפטים, מפ"י, רשות המסים, המשרד להגנת הסביבה, הנהלת בתי המשפט ועוד.