פרויקטים - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה


Project Description
  • תוכנית החונכות העסקית הוקמה ומופעלת ע"י מינהל המימון במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה, ומשמשת כלי סיוע במסגרת פעילות המשרד לעידוד ולקידום מגזר העסקים הקטנים בישראל.
  • מטרת תוכנית החונכות – לסייע לעסק הזעיר, הקטן והבינוני בהתרחבות מבוקרת ובשיפור ביצועיו ורמת רווחיותו תוך שיפור ניהולו, הקניית כלים ניהוליים וליווי ביישומם.
  • להשגת המטרה – מעמידה התוכנית לרשות העסקים ייעוץ מקצועי הניתן ע"י מומחים בעלי ניסיון רב אשר נבחרו למטרה זו מהסקטור הפרטי.
  • החונכות נעשית בתהליך הנמשך מספר חודשים שבמהלכו מתקיים קשר בין יועץ פרטי לבין עסק קטן בפיקוח של נציגי ריבה יחזקאל ושות'.
  • מערכת הבקרה המופעלת על ידינו כוללת את המרכיבים הבאים:
    בקרה בעסקים המבטיחה כי החונכות אפקטיבית ומשרתת את העסק הקטן, ע"פ רשימה מובנת של תבחינים ואפיון ספציפי בהתאם לדרישות העסק המסוים.
    בקרת התהליך שאין חריגות, ניגודי אינטרסים וחוסר מינהל תקין, והא מתבצע בהתאם לנהלים וההסכמים.
  • בקרה כי התשלומים הנדרשים כהחזר סובסידיה מהמדינה תואם את הביצוע מבחינה כמותית ואיכותית, ונעשה בהתאם לקריטריונים ולנהלים הנדרשים.