פרויקטים - משרד הבינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכון


Project Description
  • החברה מבצעת עבור משרד הבינוי והשיכון בקרה על פרויקטי שיקום שכונות, אתרי בנייה ופיתוח, מחוזות, ויחידות משרד הבינוי והשיכון בכל הארץ (כולל מתכננים, מפקחים, קבלני פיתוח ומנהלי פרויקטים הקשורים בהסכמים עם הממשלה) בהתאם לחוזר מנכ”ל והתקשי”ר.
  • פעילות הבקרה כוללת הפעלת בקרים למחקר ואיסוף נתוני שטח בפריסה ארצית (נתוני ביצוע ואיכות), איסוף נתונים מקבילים ממערכות המידע וממקורות נוספים, הצלבה, ריכוז, עיבוד וניתוח הנתונים, בקרה מול מפרט דרישות, הגדרות תפקידים, נהלי עבודה, איתור חריגים וזיהוי מגמות, עריכת דו”חות סיכום ותמצית ממצאים ומסקנות אופרטיביים עבור מקבלי ההחלטות.